Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy!
 
W lutym Zarząd PO powierzył mi zaszczyt pełnienia funkcji p. o. przewodniczącego krakowskiej PO. Czas od przegranych wyborów - najpierw prezydenckich, a później parlamentarnych, nie jest czasem dla PO najłatwiejszym. Musimy w tych ciężkich czasach mocno wziąć się do pracy, by odzyskać zaufanie  Polaków, a szczególnie Krakowian. Ostatnie parę miesięcy były bardzo pracowite i w  pierwszym numerze reaktywowanego newslettera postaraliśmy się zebrać w telegraficznym skrócie najważniejsze wydarzenia i działania, które miały miejsce wiosną tego roku. Działa centrum programowe i pracują zespoły, które zaczynają przygotowywać program Platformy w Krakowie na najbliższe wybory, odbył się szereg spotkań Klubów Obywatelskich oraz debat „Podyskutujmy o Krakowie”. Zarząd PO w Krakowie spotkał się 10 razy, 2 razy również spotkała się Rada Powiatu. Po to, by poznać Państwa oczekiwania i sugestie spotkałem się łącznie z 26 Kołami PO w Krakowie. Bardzo dziękuję za te spotkania, bo każde z nich było bardzo cenne i mam nadzieję, że wnioski tam  wysunięte przełożą się na lepsze funkcjonowanie partii. Bardzo chciałbym również zachęcić Państwa do angażowania się we wszystkie inicjatywy krakowskiej PO, bo bez Państwa uczestnictwa PO w Krakowie nie odzyska wigoru i energii. Pierwszy newsletter pełni rolę pewnego podsumowania działań wiosennych, a kolejne będą zawierać bieżące informacje o tym, co się w krakowskiej PO wydarzyło i o planach na najbliższą przyszłość.  Łamy newslettera są otwarte dla każdego, ale szczególnie gorąco zachęcam wszystkich parlamentarzystów, radnych sejmiku, miasta i dzielnic do nadsyłania informacji, opinii, podsumowań tak, by członkowie PO byli jak najlepiej poinformowani o tym, co się u nas w partii dzieje. Liczę na owocną współpracę, a w razie jakichkolwiek wniosków lub sugestii proszę o kontakt mailowy:  krakow@platforma.org.

Aleksander Miszalski
Przewodniczący PO RP w Krakowie
 
 

1. Podyskutujmy o Krakowie
W lutym br. rozpoczął się zainicjowany przez przewodniczącego Aleksandra Miszalskiego cykl debat pn. ”Podyskutujmy o Krakowie”. Celem spotkań w Klubie „Pod Jaszczurami” jest rozmowa na tematy dotyczące Krakowa, zarówno te istotne w danym momencie, jak i w dłuższej perspektywie. Do wakacji odbyły się cztery debaty, a od października będą organizowane kolejne. Czytaj więcej...

 

2. Zespoły Programowe
W pierwszej połowie roku zostało powołane Krakowskie Centrum Programowe, którego głównymi organami są Rada Programowa i Zarząd Centrum. Od tego czasu oba ciała pracują intensywnie. Podczas spotkań rady, pod przewodnictwem senatora Bogdana Klicha, dyskutujemy o wizji dla przyszłości Krakowa i priorytetach miejskiej polityki. Zarząd Centrum, któremu przewodniczy Aleksander Miszalski, prowadzi bieżące prace programowe. Czytaj więcej...
 


3. Klub Obywatelski
W poniedziałek 7 marca w Operze Krakowskiej ruszył projekt klubów dyskusyjnych Platformy Obywatelskiej pod nazwą Klub Obywatelski Kraków. Była to jednocześnie ogólnopolska inauguracja inicjatywy zapowiadanej w programie wyborczym przez Przewodniczącego Grzegorza Schetynę. Gośćmi specjalnymi otwarcia byli bp prof. Tadeusz Pieronek oraz prof. Jerzy Hausner. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób. Czytaj więcej...

4. Zarząd PO
Od lutego do czerwca Zarząd krakowskiej PO spotkał się łącznie 10 razy. W tym czasie zajmowaliśmy się szeregiem różnych spraw. Działanie rozpoczęliśmy od przyjęcia ramowego planu pracy oraz podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu. Niektóre zadania zostały już rozpoczęte, niektóre są zaplanowane na jesień. Czytaj więcej...

5. Wspólnie
Poza debatami i spotkaniami uczestniczyliśmy też wspólnie w różnych akcjach organizowanych przez Platformę, a także Komitet Obrony Demokracji. Spora grupa naszych członków udała się do Warszawy na wielki Marsz 7 maja. Licznie także uczestniczymy w protestach i pikietach odbywających się w Krakowie

6. Integracja
W ostatnich miesiącach mieliśmy okazję uczestniczyć w licznych spotkaniach integracyjnych dla członków i sympatyków krakowskiej Platformy. Warto wspomnieć m.in. rejs statkiem po Wiśle gdzie mogliśmy świętować zwycięstwo Polaków w meczu Euro 2016, a także wspólnie oglądać pokazy pirotechniczne w ramach wianków. Odbyło się także pierwsze wspólne wyjście z góry oraz tradycyjny Piknik Lipcowy.

7. Nowe biuro
Od lipca biuro regionu Platformy Obywatelskiej znajduje się pod nowym adresem. Z hotelu Royal przenieśliśmy się do kamienicy przy ul. Brackiej 15 (wejście przez korytarz i dziedziniec)


8. Social Media
Zachęcamy Państwa do śledzenia, „lajkowania” i komentowania wszelkiej aktywności krakowskiej Platformy w sieciach społecznościowych.
Facebook
Twitter
Instagram
 
Powstała także grupa na Facebooku dla członków krakowskiej PO, gdzie dzielimy się informacjami o nadchodzących wydarzeniach, a także bieżącymi komentarzami. Grupa jest moderowana także jeżeli kogoś z Państwa w niej nie ma, a chciałby dołączyć prosimy o informację na adres: krakow@platforma.org 
Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera prosimy o informację na adres: krakow@platforma.org

 
 
1. Podyskutujmy o Krakowie
 
W lutym br. rozpoczął się zainicjowany przez przewodniczącego Aleksandra Miszalskiego cykl debat pn. ”Podyskutujmy o Krakowie”. Celem spotkań w Klubie „Pod Jaszczurami” jest rozmowa na tematy dotyczące Krakowa, zarówno te istotne w danym momencie, jak i w dłuższej perspektywie. Do wakacji odbyły się cztery debaty, a od października będą organizowane kolejne. Jest to dobre miejsce dla radnych i członków PO na zapoznanie się ze zdaniem mieszkańców i ekspertów w ważnych kwestiach.
 
Pierwsza debata dotyczyła Trasy Łagiewnickiej. Została zorganizowana w bardzo gorącym okresie, kiedy Radni Miasta mieli podjąć decyzję o powołaniu specjalnej spółki, która miała na celu realizację tej inwestycji. Licznie zgromadzona publiczność (ponad 100 osób) mogła posłuchać argumentów m.in. wiceprezydenta Trzmiela, a z drugiej strony ekspertów – dra Marka Bauera i ekologa Mariusza Waszkiewicza. Przeznaczono także czas na pytania z sali, które pomimo gorącej atmosfery były rzeczowe i konkretne.

W marcu spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o polityce parkingowej miasta. Do debaty zaprosiliśmy m.in. dyrektorów ZIKiT-u i spółki Miejska Infrastruktura, ale także przedstawicieli strony społecznej – Adama Łaczka i Grzegorza Marka. Urzędnicy zaprezentowali plany dotyczące budowy nowych parkingów w Krakowie, a następnie odbyła się dyskusja na temat priorytetów polityki parkingowej, jej umiejscowienia w całości systemu transportowego, a także opłacalności budowy niektórych parkingów (szczególnie pod Muzeum Narodowym).

Na kolejnej debacie w kwietniu, tematem przewodnim była rola Dzielnic  w Krakowie. W samej nazwie debaty pojawiło się przewrotne pytanie: Dzielnice – marginalizacja czy rozwój? Okazją do rozmowy był pierwszy rok od momentu wprowadzenia nowych statutów. Z udziałem radnych miasta i dzielnic zastanawialiśmy się nad tym, co te statuty dały, jakie zmiany przyniosły i w których obszarach jest jeszcze możliwość ich poprawy. Panelistami byli m.in. radny miasta Dominik Jaśkowiec oraz przewodniczący Dzielnicy VII Szczęsny Filipiak.

Ostatnia debata przed wakacjami prowadzona była pod kontrowersyjnym tytułem: „Kraków dla turystów czy mieszkańców?” Jako debatujący zgodzili się wystąpić m.in. Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki UMK Rafał Perłowski, przewodnicząca Krakowskiej Izby Turystyki Anna Jędrocha, przewodniczący Rady Dzielnicy I Tomasz Daros, a także jeden z redaktorów portalu Krowoderska.pl Tomasz Borejza. Staraliśmy się ustalić, gdzie leży granica pomiędzy miastem sprzyjającym turystom, a miastem przyjaznym dla mieszkańców. Spora część osób twierdziła, że miasto, w którym dobrze się mieszka na co dzień, jest także zdecydowanie bardziej przyjazne dla osób, które je odwiedzają w celach turystycznych.


2. Zespoły Programowe
 
W pierwszej połowie roku zostało powołane Krakowskie Centrum Programowe, którego głównymi organami są Rada Programowa i Zarząd Centrum. Od tego czasu oba ciała pracują intensywnie. Podczas spotkań rady, pod przewodnictwem senatora Bogdana Klicha, dyskutujemy o wizji dla przyszłości Krakowa i priorytetach miejskiej polityki. Zarząd Centrum, któremu przewodniczy Aleksander Miszalski, prowadzi bieżące prace programowe. Mają one na celu przygotowanie do jesieni deklaracji programowej. W tym celu w ramach Centrum powołano 14 zespołów programowych w poszczególnych dziedzinach:
- finanse miasta,
- edukacja,
- sport i rekreacja,
- transport i inwestycje infrastrukturalne,
- innowacje,
- kultura,
- promocja i turystyka,
- mienie i rozwój gospodarczy,
- bezpieczeństwo,
- dialog obywatelski i partycypacja,
- planowanie przestrzenne ,
- pomoc społeczna,
- zdrowie,
- ekologia i czyste powietrze.
Spotkania zespołów są otwarte dla wszystkich członków PO. Jeżeli chcieliby się Państwo zaangażować w działalność któregoś z nich, prosimy o kontakt pod adresem: krakow@platforma.org
 
3. Klub Obywatelski
 
W poniedziałek 7 marca w Operze Krakowskiej ruszył projekt klubów dyskusyjnych Platformy Obywatelskiej pod nazwą Klub Obywatelski Kraków. Była to jednocześnie ogólnopolska inauguracja inicjatywy zapowiadanej w programie wyborczym przez Przewodniczącego Grzegorza Schetynę. Gośćmi specjalnymi otwarcia byli bp prof. Tadeusz Pieronek oraz prof. Jerzy Hausner. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób.

Kolejne 7 edycji Klubu realizowane były już samodzielnie w grupie krakowskich działaczy i sympatyków PO pod przewodnictwem pomysłodawcy i realizatora projektu w Krakowie Jacka Niedźwieckiego przy merytorycznym wsparciu posła Józefa Lassoty. Lista dotychczasowych spotkań, które prowadzi Anna Gapys znajduje się w ramce poniżej.

W toku spotkań roboczych wypracowano jasne stanowisko czym ma być Klub Obywatelski Kraków:
Klub obywatelski to platforma debaty o Polsce, wyzwaniach i wizjonerskich projektach. To miejsce rozmów i proponowania zmian, które w jasny sposób określą czym dla obywateli jest państwo, za co ma odpowiadać a co ma pozostawić w gestii obywateli. To przestrzeń dla rozmów w trakcie których szanuje się poglądy, dba o to aby wypowiedzi były merytoryczne a dyskusja kulturalna.
To platforma która dzięki wielowymiarowemu i wizjonerskiemu spojrzeniu opartemu na trosce o dobro obywateli i państwa, przyczyni się zarówno do pogłębienia wiedzy uczestników jak i powstania programu, na którym zostanie oparty przyszła wizja rozwoju Polski (cyt.  Jerzy Rypel).

Przy jasno sprecyzowanym celu organizatorzy klubu nie ograniczają formuły spotkań i są otwarci na nowe pomysły i formaty tj. debata partii opozycyjnych czy klub w ramach rejsu po Wiśle.
Jesienią Klub powraca z nową energią i aktualnie ważnymi tematami. Zacieśniona zostanie współpraca ze Stowarzyszeniem Młodych Demokratów w Małopolsce, a ważnym elementem publicznej debaty będzie cykl spotkań pod roboczym tytułem „Droga do mieszkania” – poświęconych problemom mieszkaniowym młodych ludzi. Bieżące aktualności można śledzić na facebookowym profilu Klubu Obywatelskiego Kraków (www.facebook.com/ko.krakow).
Każdy kto chciałby włączyć się w prace Klubu, może  skontaktować się z biurem regionu (malopolska@platforma.org) lub bezpośrednio z Jackiem Niedźwieckim (jacek.niedzwiecki@kfo.pl). Przydatne będą zarówno pomysły i sugestie odnośnie potencjalnych tematów, zapraszanych gości czy formuły spotkań, bieżąca obsługa Klubów – tj. pisanie relacji oraz fotoreportaże, jak i bardziej techniczne zdolności - możliwość zorganizowania sali konferencyjnej, cateringu czy noclegu dla prelegentów.

 
4 kwietnia, prof. Andrzej Zoll, Jedno państwo – dwa systemy prawne, zagrożenia
20 kwietnia, prof. Stanisław Waltoś, W obliczu opresji prawa
3 maja, Bieg dla Konstytucji – impreza sportowa na Błoniach
9 maja, dr Jarosław Flis, Kto wygra następne wybory?
31 maja, Wielka debata partii opozycyjnych w Krakowie
4 czerwca, Rejs 89’ – wspomnieniowy rejs po Wiśle z udziałem posłów wybranych w pierwszych, częściowo wolnych wyborach w 1989 r.
6 czerwca, Senator Bogdan Klich, NATO, UE, Rosja a bezpieczeństwo Polski
 
Anna Gapys
Koło Młodych
Prowadząca Klubów Obywatelskich Kraków
 
4. Zarząd PO

Od lutego do czerwca Zarząd krakowskiej PO spotkał się łącznie 10 razy. W tym czasie zajmowaliśmy się szeregiem różnych spraw. Działanie rozpoczęliśmy od przyjęcia ramowego planu pracy oraz podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu. Niektóre zadania zostały już rozpoczęte, niektóre są zaplanowane na jesień.
Ze spraw już zainicjowanych najważniejszą było niewątpliwie powołanie Centrum Programowego z Radą Programową oraz Zarządem. Zarówno Zarząd jak i Rada spotykają się regularnie, a efektem ich działania są m.in. debaty „Podyskutujmy o Krakowie”, analiza ważniejszych badań krakowskich problemów oraz powołanie zespołów programowych w 14 obszarach tematycznych. Na jesieni mamy poznać pierwsze wnioski z ich pracy.
Udało się zaaktywizować profile Platformy Krakowskiej w mediach społecznościowych, zaktualizowana została nasza strona internetowa. Na facebooku funkcjonuje również wewnętrzne forum dyskusyjne.
Odbyły się rozmaite imprezy integracyjne, m.in. wyjście w góry i rejs barką po Wiśle. Każdorazowo na posiedzeniach Zarządu omawiane są sprawy miejskie – tutaj gorącą dyskusję wzbudziła m.in. sprawa Trasy Łagiewnickiej.
Zajmujemy się również sprawami politycznymi, jak chociażby planowanym referendum w sprawie odwołania Prezydent Jacka Majchrowskiego. Miedzy innymi dzięki zdecydowanej reakcji władz PO nie doszło ono ostateczne do skutku.
Spraw poruszanych na każdym posiedzeniu zarządu jest wiele, a warto też zaznaczyć, że prawie wszystkie spotkania są otwarte dla członków PO, stąd jesteście Państwo na nich zawsze mile widziani. Zapraszamy na kolejne posiedzenia!